Praca na Hali Produkcyjnej!!! (Wrocław)

  • Data publikacji:
  • 13-06-2024
  • Miejsce Pracy:
  • Wrocław
  • Stanowisko:
  • Pracownik Produkcji

Praca na Hali Produkcyjnej!!!

ᴍɪᴇᴊsᴄᴇ ᴘʀᴀᴄʏ: ᴜʟ. ʙɪᴇʀᴜᴛᴏᴡsᴋᴀ / ᴡʀᴏᴄłᴀᴡ (ᴘsɪᴇ-ᴘᴏʟᴇ)

ᴢᴀᴋʀᴇs ᴡʏᴋᴏɴʏᴡᴀɴʏᴄʜ ᴢᴀᴅᴀŃ /ᴄᴢʏɴɴᴏŚᴄɪ ɴᴀ sᴛᴀɴᴏᴡɪsᴋᴜ:

- ᴏʙsłᴜɢᴀ ᴍᴀsᴢʏɴ, ᴜʀᴢąᴅᴢᴇń ɪ ɴᴀʀᴢęᴅᴢɪ ᴘʀᴏᴅᴜᴋᴄʏᴊɴʏᴄʜ ɴᴀ ɴᴏᴡᴇᴊ ɪ ᴛᴇᴄʜɴᴏʟᴏɢɪᴄᴢɴɪᴇ ᴢᴀᴀᴡᴀɴsᴏᴡᴀɴᴇᴊ ʜᴀʟɪ ᴘʀᴏᴅᴜᴋᴄʏᴊɴᴇᴊ

- ᴡʏᴋᴏɴʏᴡᴀɴɪᴇ ᴘᴏᴡᴛᴀʀᴢᴀʟɴʏᴄʜ ɪ ᴘʀᴇᴄʏᴢʏᴊɴʏᴄʜ ᴘʀᴀᴄ ᴍᴀɴᴜᴀʟɴʏᴄʜ (ꜰʀᴇᴢᴏᴡᴀɴɪᴇ, ᴘᴏʟᴇʀᴏᴡᴀɴɪᴇ, sᴏʀᴛᴏᴡᴀɴɪᴇ, ᴘᴀᴋᴏᴡᴀɴɪᴇ),

- ᴏʙsłᴜɢᴀ ᴍᴀsᴢʏɴ ᴡʀᴀᴢ ᴢ ᴘᴀɴᴇʟᴀᴍɪ sᴛᴇʀᴜᴊąᴄʏᴍɪ, ᴡᴢʀᴏᴋᴏᴡᴀ ᴋᴏɴᴛʀᴏʟᴀ ᴊᴀᴋᴏśᴄɪ ᴘʀᴏᴅᴜᴋᴛóᴡ,

- ᴏʙsłᴜɢᴀ ᴋᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀᴀ.

ᴏꜰᴇʀᴜᴊᴇᴍʏ:

Podstawa 4600 ᴢʟ ʙʀᴜᴛᴛᴏ

+ ᴘʀᴇᴍɪᴀ ᴏᴅ 6% ᴅᴏ 10% (264 ᴅᴏ 460 ᴢʟ ʙʀᴜᴛᴛᴏ)

+ ᴅᴏꜰɪɴᴀsᴏᴡᴀɴɪᴇ ᴅᴏ ᴘʀᴀᴄʏ ᴢᴍɪᴀɴᴏᴡᴇᴊ 200 ᴢʟ ʙʀᴜᴛᴛᴏ

+ ᴅᴏꜰɪɴᴀsᴏᴡᴀɴɪᴇ ᴅᴏ ᴅᴏᴊᴀᴢᴅóᴡ ᴏᴅ 130 ᴅᴏ 250 ᴢʟ ʙʀᴜᴛᴛᴏ

+ 20% ᴢᴀ ᴢᴍɪᴀɴʏ ɴᴏᴄɴᴇ

+ ᴅᴏꜰɪɴᴀɴsᴏᴡᴀɴɪᴇ ᴅᴏ ᴘᴏsɪłᴋóᴡ ᴡ ꜰɪʀᴍᴏᴡᴇᴊ ʀᴇsᴛᴀᴜʀᴀᴄᴊɪ ( 15 zl na dzień)

ᴜᴍᴏᴡᴀ ᴏ ᴘʀᴀᴄę Tymczasową

od 168 ʜ ᴅᴏ 192 godzin /msc

ᴡʏɴᴀɢʀᴏᴅᴢᴇɴɪᴇ ɴᴇᴛᴛᴏ ᴘᴏ ᴘᴏᴛʀąᴄᴇɴɪᴀᴄʜ ᴏᴋ ᴢᴀ 168 ɢᴏᴅᴢ 3900 - 4100 ɴᴇᴛᴛᴏ

sʏsᴛᴇᴍ 4 ʙʀʏɢᴀᴅᴏᴡʏ

ᴢᴍɪᴀɴʏ :

ᴏᴅ 6:00 ᴅᴏ 18:00 - 2 ᴅɴɪ

ᴏᴅ 18:00 ᴅᴏ 06:00 - 2 ᴅɴɪ ,

4 ᴅɴɪ ᴡᴏʟɴᴇɢᴏ

ᴏᴅ ᴋᴀɴᴅʏᴅᴀᴛóᴡ ᴡʏᴍᴀɢᴀᴍʏ:

1. ᴅᴏʙʀʏ ᴡᴢʀᴏᴋ ( ᴘʀᴀᴄᴀ ᴢ ᴍᴀłʏᴍɪ ᴇʟᴇᴍᴇɴᴛᴀᴍɪ)

2. ᴄᴠ ( ᴡʏᴅʀᴜᴋᴏᴡᴀɴʏ ᴇɢᴢᴇᴍᴘʟᴀʀᴢ ɴᴀ ʀᴏᴢᴍᴏᴡɪᴇ )

3. ᴘʀᴢᴇᴊść ʀᴏᴢᴍᴏᴡę ɴᴀ ᴢᴀᴋłᴀᴅᴢɪᴇ ᴘʀᴏᴅᴜᴋᴄʏᴊɴʏᴍ

4. ᴄʜęć ᴅᴏ ᴘʀᴀᴄʏ ( ᴘʀᴀᴄᴀ ʀóᴡɴɪᴇż ᴡ sᴏʙᴏᴛę , ɴɪᴇᴅᴢɪᴇʟᴇ ɪ śᴡɪęᴛᴀ)

Zapraszam do kontaktu : 797 186 009 Piotr

APT KRAZ 11500.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

  • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
  • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
  • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
  • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń