Wydział Matematyki Stosowanej szuka pracownika administracyjnego!

Pracownik administracyjny - projekty

  • Data publikacji:
  • 21-03-2024
  • Miejsce Pracy:
  • WMS AGH, Kraków
  • Stanowisko:
  • Pracownik Biurowy

Wydział Matematyki Stosowanej AGH poszukuje pracownika administracyjnego! :)

 

Wymagania stawiane kandydatom:

1) wykształcenie wyższe,

2) umiejętność administracji projektami badawczo-naukowymi, analiza i ich rozliczanie,

3) dodatkowym atutem będzie znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów naukowych,

4) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca swobodne porozumienie się i prowadzenie korespondencji,

5) biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych, w szczególności MS Word i MS Excel,

6) umiejętność samodzielnej organizacji i planowania pracy własnej,

7) sumienność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

8) wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowymi atutami będą:

1) doświadczenie związane z pracą administracyjną w uczelni,

2) znajomość specyfiki i zasad funkcjonowania uczelni,

3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem finansami w jednostkach finansów publicznych,

4) wiedza z zakresu budżetowania projektów,

5) znajomość zagadnień związanych z podatkiem VAT.

Zgłoszenie winno zawierać: 1) CV, 2) list motywacyjny, 3) dokumenty (kserokopie) potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje.

Planowane zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na okres próbny z możliwością przedłużenia. Proponowany termin zatrudnienia: 01.06.2024 r.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

  • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
  • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
  • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
  • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń