Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Solid Security Sp. z o. o.
Poszukiwany Pracownik Ochrony

Pracownik Ochrony

  • Data publikacji:
  • 23.10.2020
  • Miejsce Pracy:
  • Police
  • Branża:
  • Ochrona Osób i Mienia
  • Stanowisko:
  • Ochroniarz / Pracownik Ochrony

Zakres obowiązków:
- podejmowanie interwencji na obiekcie
- bieżąca kontrola obiektu oraz obchody po obiekcie
- działanie zgodne z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa.

Wymagania:
- wpis na Listę Kwalifikowanego Pracownika Ochrony oraz pozwolenie na broń,
- wysoka kultura osobista,
- dyspozycyjność,
- niekaralność,
- zaangażowanie,
- obsługa komputera w stopniu podstawowym.

Oferujemy:
- umowa zlecenie z odprowadzeniem pełnych składek ZUS,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- umundurowanie,
- wstępne szkolenie.

 

 

 

 

W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Security Sp. z o. o.
Klauzula Informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solid Security Sp. z o. o. („ADO”)
Dane kontaktowe: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: ***@s************.pl
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
ADO będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. agencje pracy, firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
6. Mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych;
- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).