Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Dariusz Lewecki
Pracownika ochrony

Pracownik ochrony operator monitoringu

Data publikacji:
29.3.2019
Miejsce Pracy:
Łódź
Branża:
Ochrona Osób i Mienia
Stanowisko:
Ochroniarz / Pracownik Ochrony

SOLID SECURITY  poszukuje:

 Pracowników Ochrony

MILE WIDZIANE OSOBY Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Łódź                       

MONITORING ROSSMANN     


Zakres obowiązków:
Odporność na stres
Zgłaszanie do kierownictwa sklepu zauważonych nieprawidłowości lub prób kradzieży
Obserwacja monitoringu sklepowego
Interwencja w przypadku zauważenia próby kradzieży
Zapobieganie kradzieżom, dewastacjom, reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia

Wymagamy:
Niekaralność
Dyspozycyjność
obsługa komputera
Mile widziane doświadczenie w monitoringu

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie
Terminową wypłatę świadczeń
Zmiany:10 h – 12 h
Stawka : 12 zł netto


Kontakt: 667-698-193 lub  605-431-396  dz.lodz@solidsecurity.pl

Zainteresowane osoby proszę o kontakt 9:00-15:00
W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV poniższej zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Pracownik Ochrony
W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Security Sp. z o. o.
Klauzula Informacyjna
1) administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Solid Security Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Solid Security Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.  
9) dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
10) dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.