Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Firma Gulajski
Firma Gulajski jest prężnie rozwijającą się firmą zajmującą się produkcją i sprzedażą świetlików dachowych, pasm świetlnych i wyłazów dachowych. Indywidualne podejście do klienta oraz wysoka jakość pozwala nam z powodzeniem sprzedawać nasze świetliki.

Pracownik produkcji

Data publikacji:
25.5.2020
Miejsce Pracy:
Kopienica
Branża:
Produkcja / Przemysł
Stanowisko:
Pracownik Operator Produkcji

Firma Gulajski jest prężnie rozwijającą się firmą zajmującą się produkcją i sprzedażą świetlików dachowych, pasm świetlnych i wyłazów dachowych. Indywidualne podejście do klienta oraz wysoka jakość pozwala nam z powodzeniem sprzedawać nasze świetliki. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko pracownik produkcji.

Zakres zadań:
- obsługa maszyn,
- komplementacja produktu.

Oczekiwania wobec kandydata:
- sumienność, odpowiedzialność,
- dobra organizacja i dokładność pracy.

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
- bardzo dobre warunki pracy,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- umowę o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres gulajski@gulajski.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem tel 517-410-556.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Gulajski w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko: pracownik produkcji.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Firmę Gulajski danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub RODO), informujemy, że:

1. Współadministratorami Pani/Pana danych jest :
Pierwszy współadministrator: Rafał Gulajski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Gulajski Rafał Gulajski ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica, posiadający NIP:969-031-13-36, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.
Drugi współadministrator: Gulajski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą: ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 000 - pokaż numer telefonu - 6, NIP: 645-255-44-21.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO:
- Każdy ze współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego, co oznacza, że Właściciel danych otrzyma szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów.
- Każdy ze współadministratorów odpowiada za umożliwienie wykonywania praw Właściciela danych osobowych, a Pierwszy Współadministrator odpowiada za zrealizowanie żądań Właściciela danych osobowych.
2. Ustaliliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: @ lub pisemnie na adres: ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica.
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest proces rekrutacji realizowany na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO
4. Dane pozyskane w celu rekrutacji przechowujemy przez okres negocjowania umowy lub zgodnie z okresem wskazanym poniżej tj:
- CV ze zgodą na wykorzystywanie ich w obecnie prowadzonej rekrutacji przechowujemy przez okres 6 m-cy
- CV ze zgodą na wykorzystywanie ich w przyszłych rekrutacjach przechowujemy przez okres 12 m-cy
5. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak pracownicy ds. kadrowych, pracownicy wykonujący służbę BHP, informatycy oraz księgowi.
Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak firmy księgowe, oraz zajmujące się obsługą kadrową, służbą BHP.
Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny.
6. Nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
7. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla zawarcia umowy o pracę.
Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania w/w praw, należy skierować żądanie pod adres email wskazany w pkt.2 lub pisemnie na adres wskazany w pkt.2.
Przed realizacją uprawnień Administrator będzie musiał upewnić się, że Właściciel danych to faktycznie Właściciel, czyli odpowiednio zidentyfikować Osobę, która kontaktuje się w sprawie danych osobowych.
11. Nie przekazujemy danych poza teren PolskiUEEuropejskiego Obszaru Gospodarczego.