Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

ISOFT - REKRUTACJA LUBENIA

SKORZYSTAJ Z BEZZWROTNEJ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

  • Data publikacji:
  • 13.12.2021
  • Miejsce Pracy:
  • Lubenia, Strszydle, Siedliska, Sołonka
  • Branża:
  • Kosmetyka / Pielęgnacja
  • Stanowisko:
  • Kosmetyczka

Gmina Lubenia oraz firma ISOFT Grzegorz Lasek zaprasza do udziału w projekcie
"INKUBATOR SUKCESU - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENIE ROF"


Marzysz o założeniu własnej firmy, jednak brak Ci funduszy?
Skorzystaj z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej!

Projekt skierowany jest do Ciebie, jeżeli:
- jesteś mieszkańcem Gminy Lubenia lub innej gminy wchodzącej w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
- jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, w wieku co najmiej 30 lat, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w tym osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoba w wieku 50 lat i więcej, osoba długotrwale bezrobotna, osoba z niepełnosprawnościami, osoba o niskich kwalifikacjach, kobieta)
- jesteś bezrobotnym/biernym zawodowo rodzicem/opiekunem prawnym min. 3 dzieci do 18 r. ż.
- jesteś rolnikiem bądź członkiem jego rodziny - posiadającym nieruchomość rolną do 2 ha, którzy chcą odejść z rolnictwa
- jesteś bezrobotnym mężczyzną w wieku 30-49 lat
- jesteś osobą, która nie prowadziła zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu


W ramach projektu oferujemy:
- bezpłatne wsparcie szkoleniowe z przedsiębiorczości
- bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050 zł
-wsparcie pomostowe w wysokości 2 600 zł / miesiąc


Dodatkowe wsparcie:
- zwrot kosztu opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
- materiały szkoleniowe oraz platforma z dostępem do materiałów
- wyżywienie podczas szkoleń


Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.isoft.biz.pl w zakładce Projekty


Zapraszamy do nas!
Punkt rekrutacyjny na terenie Gminy Lubenia
Adres: Straszydle 405 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni – filia w Straszydlu)
Telefon: 790 702 930
E-mail: lubenia@isoft.biz.pl

Wnioski przyjmowane od poniedziałku do piątku w terminie 13 - 31 grudnia 2021 z wyłączeniem 24.12.2021
w godzinach 9 - 14