Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (WWSIS) zatrudni Specjalistę ds administracji w ramach projektu „Kształcenie przyszłości: internet rzeczy w zrównoważonej automatyce i robotyce”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym, Typ projektu Dostosowanie oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji (nr projektu: FERS.01.05-IP.08-0239/23).

Specjalista ds administracji

 • Data publikacji:
 • 10-06-2024
 • Miejsce Pracy:
 • Wrocław, Fabryczna
 • Stanowisko:
 • Pracownik Biurowy

Zatrudniona osoba będzie będzieodpowiedzialna za wsparcie administracyjne w projekcie.

Zadania Specjalisty ds administracji:

 • koordynowanie rekrutacji studentów do projektu

 • koordynowanie rekrutacji kadry do projektu

 • przeprowadzanie bieżących analiz związanych z uczestnikami projektu

 • bieżący kontakt z uczestnikami projektu

 • kontakty z praktykami/firmami zaangażowanymi w projekcie

 • przygotowywanie dokumentów związanych z zadaniami realizowanym i w ramach projektu, w tym. m.in. dokumenty związane ze studentami, wykładowcami, firmami, umowy, protokoły, itd.

 • przygotowywanie specyfikacji wyboru wykonawców.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,

 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z pracą administracyjną,

 • dobra znajomość obsługi komputera,

 • gotowość do rozpoczęcia pracy od lipca 2024 roku.

Wymagania dodatkowe:

 • terminowość oraz wysokie zdolności organizacyjne i komunikacyjne,

 • mile widziane doświadczenie projektowe/na uczelniach,

 • szczególnie zachęcamy do aplikowania osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Oferujemy:

 • udział w ciekawym projekcie,

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • przyjazną atmosferę pracy.

Sposób aplikacji:

CV potwierdzające spełnienie wskazanych powyżej wymagań wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe można składać elektronicznie na adres e-mail:mgozdzik@horyzont.eu lub w siedzibie uczelni przy ul. ks. Marcina Lutra 4 we Wrocławiu (54-239), w godzinach 08:00-16:00 od poniedziałku do piątku w pokoju 3.04

Termin składania ofert: 23.06.2024 r.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę naprzetwarzanie moichdanych osobowych wcelu rekrutacji zgodnie zart. 6 ust. 1 lit. aRozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych).

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń