SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - FABRYKI MEBLI FORTE S.A.

 • Data publikacji:
 • 15.4.2021
 • Miejsce Pracy:
 • Ostrów Mazowiecka
 • Branża:
 • Produkcja / Przemysł
 • Stanowisko:
 • Pracownik Biurowy

SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - FABRYKI MEBLI FORTE S.A.

Fabryki Mebli Forte S.A. w Ostrowi Mazowieckiej poszukują kandydatów na stanowisko Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Miejsce pracy: Ostrów Mazowiecka

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAŁ ?

Prowadzeniem ewidencji odpadów

Realizacją sprawozdawczości środowiskowej (BDO, KOBIZE, Wody Polskie, GUS, Urząd Marszałkowski)

Prowadzeniem bazy niefinansowych danych środowiskowych i raportowaniem wskaźników środowiskowych

Współpracą z odbiorcami odpadów i rozliczaniem odbiorów odpadów

Współpracą z Organizacjami Odzysku w zakresie obowiązków przy wprowadzaniu opakowania

Przygotowywaniem Środowiskowych Raportów Niefinansowych w tym wskaźników realizacji celów środowiskowych

Współpracą przy realizacji obowiązków wynikających z Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO i FSC

Opracowywaniem i aktualizacją dokumentów Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO i FSC (ZSZ)

Administrowaniem bazami danych w zakresie ochrony środowiska i ZSZ

Obsługą organizacji pracy Biura Systemów Zarządzania

Udziałem w działaniach z zakresu edukacji ekologicznej inicjowanych w Grupie FORTE

Współpracą z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji obowiązków ochrony środowiska i ZSZ

 

JAKICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW SZUKAMY ?

Posiadających doświadczenie w branży ochrony środowiska oraz znajomość środowiskowych procedur i struktur administracyjnych

Z ogólną znajomością przepisów prawa środowiskowego i obowiązujących norm i wymogów dot. ochrony środowiska

Znających systemy zarządzania ISO

Cechujących się samodzielnością i skrupulatnością w wykonywaniu powierzonych zadań

Z umiejętnością identyfikowania i rozwiązywania problemów

Inicjujących kreatywne rozwiązania

Posiadających prawo jazdy kat. B

Mile widziane: wykształcenie kierunkowe - pozwalające rzetelnie realizować obowiązki środowiskowe

Mile widziane: komunikatywna znajomość języka angielskiego

 

CO OFERUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY:

Umowę o pracę

Dofinansowanie do firmowego, dwujęzycznego przedszkola z oddziałem żłobkowym dla dzieci pracowników

Dofinansowanie świąteczne - 2 razy w roku

Możliwość dołączenia do dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Dofinansowanie do wypoczynku - wczasy pod gruszą

Możliwość nauki jęz. angielskiego poprzez platformę online

Możliwość zmiany stanowiska pracy wewnątrz organizacji

Zniżki na zakup mebli

Możliwość pracy zdalnej

 

Aplikacje prosimy kierować na adres e-mailowy rekrutacja@forte.com.pl

Nr tel 691 350 081

Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. do celów obecnie prowadzonej rekrutacji.
Polityka Prywatności

Informacje ogólne

 

Niniejsza strona internetowa (dalej Portal) jest obsługiwana przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000021840, o kapitale zakładowym 23 901 084 PLN w całości opłaconym, posiadającą NIP: 7590005082, REGON: 550398784 (dalej Spółka).

 

Polityka Prywatności określa zasady:
• przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z Portalu,
• przechowywania informacji o użytkownikach na serwerze Spółki w formie logów,
• przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkowników za pomocą plików cookies, tzw. ciasteczek.

 

Portal pozyskuje dane od użytkowników w następujący sposób: • poprzez dobrowolnie podawane informacje w formularzach (m.in. formularz kontaktowy, serwis powiadamiający, formularz aplikacyjny dla kandydatów do pracy),
• poprzez zapisywanie logów serwera www przez Spółkę,
• poprzez zapisywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników.
• Dane osobowe zbierane w formularzach kontaktowych.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO) pragniemy poinformować się, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1).
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem pod adresem mailowym daneosobowe@forte.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane osobowe podane w powyższym formularzu przetwarzane będą w celu kontaktu z Tobą przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. na potrzeby przeprowadzanej rekrutacji (w zależności do tego, na co wyraziłeś zgodę – na potrzeby obecnej rekrutacji oraz/lub rekrutacji przyszłych). Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do udziału w procesie rekrutacji - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Twoje dane przetwarzane będą przez czas:
a) trwania procesu rekrutacji tj. 3 miesięcy oraz przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, w sumie 6 miesięcy od daty przesłania dokumentów aplikacyjnych, jeśli nie wyraził/a Pan/i zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji;
b) 12 miesięcy od daty przesłania dokumentów aplikacyjnych, jednak tylko jeśli Pani/Pan wyraził/a dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji;

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Twoje dane nie będą przekazywane od państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych ani profilowania.

 

Logi serwera.
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Portalu są zapisywane w postaci logów na serwerze Spółki. Dane zbierane w ten sposób wykorzystywane są jedynie w celu administrowania Portalem.
Dane zebrane w sposób opisany w niniejszym rozdziale nie pozwalają na identyfikację określonych osób.
Przeglądane treści identyfikowane są za pomocą adresów URL. Dopuszcza się również możliwość zapisu informacji o przeglądarce użytkownika, adresie IP oraz dacie i godzinie wejścia.

 

Pliki cookies.
Portal korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności w postaci plików tekstowych, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu, mających na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z Portalu.
Pliki cookies kojarzone są wyłącznie z przeglądarką danej stacji roboczej, zapewniając tym samym anonimowość użytkownika korzystającego z Portalu.
Pliki cookies zawierają w szczególności nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników jest Spółka.
Pliki cookies wykorzystywane są:
• w celach statystycznych, umożliwiających zrozumienie sposobów korzystania z Portalu przez użytkowników,
• w celu dostosowania Portalu do preferencji użytkownika, w szczególności jego odpowiedniego wyświetlenia,
• fakultatywnie w celu utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, tak aby nie musiał dokonywać autoryzacji na każdej podstronie.

 

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Jednakże użytkownicy Portalu mogą w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies lub ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby informowała o każdej próbie przesłania plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.

 

Spółka informuje, iż ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą spowodować ograniczenia funkcjonalności Portalu, a w skrajnych przypadkach całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujących ze Spółką partnerów.

 

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń