Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jest największym niekomercyjnym Promotorem zdrowego trybu życia, poprzez sport i rekreację wśród mieszkańców Warszawy i okolic. Od lat świadczymy usługi w zakresie sportu i rekreacji oraz zarządzamy największymi obiektami sportowymi będącymi własnością samorządu warszawskiego. Jesteśmy organizatorem Warszawskiej Triady Biegowej

Sprzątaczka

 • Data publikacji:
 • 05-05-2022
 • Miejsce Pracy:
 • Warszawa/Śródmieście
 • Wynagrodzenie:
 • 2800,00 + Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% zasadniczej + nagrody jubileuszowe + premia regulaminowa + dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13tka)
 • Stanowisko:
 • Pracownik fizyczny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • dbałość o czystość i porządek w Ośrodku sportu i rekreacji,
 • utrzymanie obiektów, zaplecza sanitarnego i ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku w należytym stanie higienicznym, 
 • sprzątanie obiektów i pomieszczeń wewnątrz budynku (hala sportowa, zaplecze szatni pływalni, budynek główny, pawilon szatniowy oraz kontenery szatniowo-sanitarne, biura)
 • sprzatanie łazienek, toalet, szatni (w tym szatni damskich), korytarzy, sanitariatów (w tym sanitariatów damskich) itp.,
 • dbałość o wyposażenie łazienek i toalet w środki czystości,
 • mycie okien,
 • dezynfekcja (COVID19) pomieszczeń i wyposażenia,
 • w razie potrzeby pomoc w pracach na terenie zewnętrznym.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Ośrodka i poza nim, praca fizyczna w równoważnym systemie czasu pracy, w pełnym wymiarze. Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach. Toalety nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • komunikatywna znajomość języka polskiego,
 • wykształcenie: minimum podstawowe,
 • staż pracy: nie wymagany.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi maszyn czyszczących (szarawarki, myjki ciśnieniowej),
 • przestrzeganie nakazów i rekomendacji dotyczących pandemii.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy), nagrody jubileuszowe,
 • Pakiet socjalny: świadczenia socjalne wynikające z Regulaminu ZFŚS Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru oraz o zapoznaniu z zasadami przetwarzania danych osobowych
 • (Wzór oświadczenia do pobrania w załączniku:    https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/ogloszenia/kariera/praca/ogloszenie-nr-2022-110-2-pracownik-zaplecza-sportowego-osrodek-polonia