Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa poszukuje kandydatów do pracy.

starszy inspektor/ specjalista WZL.110.33.2022/WIF DEO

 • Data publikacji:
 • 09-11-2022
 • Miejsce Pracy:
 • Warszawa ul. Świętokrzyska 14
 • Stanowisko:
 • Informatyk

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

nr referencyjny: WZL.110.33.2022/WIF DEO

 

 

 

Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa poszukuje kandydatów do pracy.

Liczba osób: 1, wymiar etatu: 1, umowa na okres próbny

 

Jeśli zależy Ci na stabilnym zatrudnieniu, pracy w krajowej jednostce z długoletnią tradycją, otwartej na współpracę międzynarodową, odpowiedzialnej za organizację działalności normalizacyjnej, to zgłoś się do nas. Dołącz do zespołu Działu Eksploatacji Oprogramowania w Wydziale Informatyki jako

 

Starszy Inspektor/Specjalista

  

Twoje zadania:

 • Współpraca w zakresie SAP BASIS
 • Współpraca przy administrowaniu aplikacji webowych
 • Analiza i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników

 

Dlaczego warto?

 • dołączysz do firmy z tradycjami i nowoczesną kulturą organizacji
 • nie znudzisz się - praca jest różnorodna
 • zdobędziesz i rozwiniesz nowe umiejętności - zapewniamy wsparcie i swobodę w zwiększaniu Twoich kompetencji poprzez szkolenia
 • samodzielnie zorganizujesz swoją pracę

 

Możemy Ci zaoferować:

 • stabilną pracę w elastycznych godzinach od poniedziałku do piątku i zawsze wolne weekendy
 • możliwość wykonywania pracy zdalnej – do 5 dni w miesiącu
 • wynagrodzenie zawsze na czas, benefity płacowe: trzynasta pensja, nagrody jubileuszowe
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, takie jak: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe oraz zapomogi finansowe
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • możliwość doskonalenia języka angielskiego w godzinach pracy
 • podnoszenie kwalifikacji przez udział w kursach i szkoleniach
 • miejsce pracy w dobrej lokalizacji (dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej)
 • legitymacje PKP uprawniające do przejazdów z 50% ulgą w komunikacji krajowej
 • możliwość podjęcia pracy od zaraz
 • pomoc i wsparcie coacha podczas adaptacji zawodowej i na każdym innym etapie

 

Oczekujemy:

 • minimum wykształcenia średniego technicznego
 • doświadczenia w pracy przy wykształceniu średnim technicznym na stanowisko:
  starszy inspektor–3 lata, specjalista–4 lata, (w przypadku wykształcenia wyższego informatycznego lub pokrewnego doświadczenia w pracy na stanowisko:
  starszy inspektor–1 rok, specjalista–2 lata)
 • zakresu wiedzy: podstawy SAP, Microsoft Office, obsługa aplikacji webowych
 • znajomości języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • biegłej znajomości obsługi komputera i Internetu
 • odpowiedzialności, dobrej organizacji pracy (także przy pracy zdalnej)

 

Mile widziane:

 • zakres wiedzy: podstawy SAP BASIS, SQL
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

Złóż wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. CV

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe

4. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony https://www.pkn.pl/o-pkn/praca-i-praktyki-w-pkn)

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23.11.2022 r.(decyduje data wpływu oferty do PKN):

1. w formie papierowej, w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata do pracy oraz numerem referencyjnym ogłoszenia za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres: Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa lub osobiście w Kancelarii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ul. Świętokrzyska 14 w Warszawie, I piętro, pok. nr 109.

 

2. w formie elektronicznej, opatrzone własnoręcznym podpisem, przesyłając na adres e-mail: praca@pkn.pl

 

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Prezes PKN ma prawo wstrzymać lub unieważnić nabór na każdym jego etapie. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni w PKN, są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Do tego czasu kandydaci mogą odebrać swoje dokumenty.

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) z siedzibą ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, jako administrator danych osobowych informuje, że przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy odbywa się na podstawie Kodeksu Pracy w celu zawarcia umowy o pracę oraz zgody udzielonej przez kandydata na przetwarzanie danych niewymaganych w ogłoszeniu o pracę. Kandydat ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę w taki sam sposób, w jaki została udzielona. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i usunięcia. Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji. W sprawach spornych kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. 22 5567661, e-mail: daneosobowe@pkn.pl