Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Euro - Med Sp. z o.o.

Technik masażysta/Słubice

Data publikacji:
8.10.2019
Miejsce Pracy:
Słubice
Branża:
Służba Zdrowia / Medycyna
Stanowisko:
Fizjoterapeuta

Wymagania: warunek konieczny - wykształcenie średnie: technik masażysta - dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

 

doświadczenie na ww. stanowisku,

 

samodzielność i umiejętność organizacji pracy

 

dyspozycyjność

 

Obowiązki:​

Wykonywanie masażu w warunkach domowych

 

Oferujemy:

Praca dodatkowa na umowę zlecenie lub porozumienie o współpracy (własna działalność)

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest Euro-Med sp. z o.o. z siedzibą Tychy 43-100, ul. Zgrzebnioka 22, , tel. 32 7804602 (dalej „Administrator”).

Dane przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, zawarcia umowy- zlecenia lub umowy współpracy w ramach działalności gospodarczej,

na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy Kodeks Pracy, art.6 ust. 1 lit.b RODO lub na podstawie udzielonej zgody przez kandydata.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

Administrator przechowuje dane kandydatów do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku danych osobowych kandydatów, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym złożono aplikację.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 tel. 22) 5310300, w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.

W przypadku osób ubiegających się o zawarcie umowy o pracę, podanie danych osobowych wynikających z art. 22 1 ustawy Kodeks Pracy jest dobrowolne lecz niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

W przypadku osób ubiegających się o zawarcie umowy zlecenie lub nawiązanie współpracy podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w procesie zmierzającym do zawarcia umowy i jej późniejszej realizacji.

 

Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się na adres wskazany w pkt. 1

 

 

Do dokumentów prosimy o dołączenie oświadczenia:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przeprowadzanego przez EURO-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, innych niż udzielone w oparciu o art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO) oraz w przypadku umowy o pracę art. 221 § 1 i 3 ustawy Kodeks Pracy .

 

 

W celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dołączenie zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Euro-Med sp. z o.o. przez okres najbliższych 3 miesięcy”