Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

SpeedApp

UX Designer

Data publikacji:
9.9.2019
Miejsce Pracy:
Warszawa
Branża:
Informatyka / IT
Stanowisko:
Informatyk

Designer UX

Pracując z nami możesz liczyć na:

 • Stały dostęp do nowych i ciekawych projektów
 • Szybkie i terminowe wypłacenie wynagrodzenia (do 5 dni)
 • Obsługę księgowości i opiekę administracyjną
 • Szyty na miarę pakiet ubezpieczenia na życie oraz na wypadek niezdolności do pracy / choroby

 

Wymagane kompetencje:

 • Min. 3 lata doświadczenia jako Projektant UX/UI
 • Praktyczna znajomość zasad projektowania zorientowanego na użytkownika
 • Doświadczenie w projektowaniu makiet nisko i wysokopoziomowych
 • Doświadczenie w projektowaniu UI dla aplikacji webowych (RWD)
 • Doświadczenie w projektowaniu UI dla procesów backoffice
 • Praktyczna znajomość narzędzi do projektowania i prototypowania oraz analityki internetowej (UXPin lub Axure RP, Sketch, nVision, google Analitycs)
 • Własne portfolio

Zakres planowanych prac:

 • Identyfikacja potrzeb biznesowych,
 • Transformacja potrzeb na prototyp aplikacji,
 • Projektowanie ścieżek użytkowników,
 • Opracowywanie projektów makiet ekranów i interaktywnych prototypów,
 • Weryfikacja i uzgadnianie zaproponowanych rozwiązań z biznesem i zespołem wytwórczym.