PRACA OD ZARAZ

Brygadzista sprzątający/ Warszawa/ Bemowo ul. Górczewska

 • Data publikacji:
 • 03-06-2024
 • Miejsce Pracy:
 • Warszawa
 • Wynagrodzenie:
 • 27,70 zł/h brutto + 500 zł netto dodatku
 • Stanowisko:
 • Sprzątaczka / Sprzątanie

Firma sprzątająca Amlux zatrudni brygadzistę sprzątającego do zarządzania pracą zespołu na terenie zewnętrznym.

Lokalizacja: Warszawa, Bemowo, ul. Górczewska


Mamy do zaoferowania:
• pracę od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-14:30,
• wynagrodzenie z tytułu

umowy zlecenie: 27,70 zł/h brutto + 500 zł netto dodatku,
• pracę stałą od zaraz.

Obowiązki:


• zarządzanie pracą zespołu na terenie zewnętrznym: koszenie trawy, pielenie, zamiatanie, opróżnianie koszy na śmieci
• maszynowe mycie garażu

Wymagania:


• doświadczenie w obsłudze maszyn jeżdżąco-myjących
• brak przeciwwskazań do pracy fizycznej,
• dyspozycyjność do pracy,
• chęci do pracy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Działem Rekrutacji pod nr tel. 506 099 874


Jesteśmy zakładem pracy chronionej- chętnie zatrudniamy osoby niepełnosprawne- realizujemy wszystkie świadczenia należne osobom z orzeczeniem.

W aplikacji proszę o zamieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 77 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce AMLUX Sp. z o. o.,a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści: Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AMLUX Sp. z o. o. , ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: AMLUX Sp. z o. o., ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa,

3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników AMLUX Sp. z o. o. , na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez AMLUX Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń