Wraz z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik utrzymania ruchu

Data publikacji:
15.1.2020
Miejsce Pracy:
Krzęcin
Branża:
Pozostałe
Stanowisko:
Pracownik Biurowy

Miejsce pracy: Krzęcin

Główne zadania:
Organizowanie i kierowanie pracą działu utrzymania ruchu
Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa pracy maszyn, urządzeń, instalacji i linii produkcyjnych
Utrzymanie w dobrym stanie i w zgodzie z przepisami prawa budowlanego obiektów podległej infrastruktury
Nadzorowanie dokumentacji technicznej w podległym obszarze
Planowanie budżetu oraz optymalizacja kosztów
Planowanie przeglądów, remontów oraz napraw maszyn i urządzeń
Nadzór nad urządzeniami podlegającymi dozorowi UDT
Tworzenie instrukcji napraw oraz konserwacji maszyn i urządzeń
Planowanie szkoleń i rozwoju dla podległego zespołu
Aktywny udział w rekrutacjach do podległego zespołu

Oczekiwania:
Wykształcenie wyższe techniczne (mechanika, elektrotechnika, automatyka, mechatronika)
5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
Wiedza specjalistyczna z zakresu zagadnień utrzymania ruchu: budowa maszyn, materiałoznawstwo, automatyzacja i sterowanie instalacjami i liniami produkcyjnymi, zarządzanie podległym parkiem maszynowym
Umiejętności:
- Zarządzanie i organizacja pracy własnej i podległych pracowników
- Negocjacje
- Kompetencje interpersonalne
- Umiejętność rozwiązywania problemów, szybkiego podejmowania decyzji
Znajomość języka angielskiego B2
Bardzo dobra znajomość MS Office
Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia energetyczne

Oferujemy:
zatrudnienie w firmie o długiej tradycji i stabilnej pozycji na międzynarodowym rynku
istotny wpływ na kształtowanie przebiegu procesów w firmie
atrakcyjne wynagrodzenie
dużą samodzielność
możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 2x3 S.A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- iod@2x3.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
4) Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
5) Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.
6) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
7) Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
8) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
9) Mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• do usunięcia danych osobowych;
• do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
10) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
11) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.• W przypadku chęci przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji w naszej firmie, prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.”
• W przypadku udzielenia większego zakresu danych osobowych naszej firmie, prosimy o dopisanie klauzuli:
„Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.”

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

  • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
  • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
  • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
  • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń