PRACTICAL OFFICE
Dla naszego klienta poszukujemy INSPEKTORA DS. NADZORU INWESTORSKIEGO Z BRANŻY SANITARNEJ W OBSZARZE UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY.

INSPEKTOR DS. NADZORU INWESTORSKIEGO Z BRANŻY SANITARNEJ W OBSZARZE UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY

 • Data publikacji:
 • 23-11-2022
 • Miejsce Pracy:
 • Warszawa
 • Wynagrodzenie:
 • -
 • Stanowisko:
 • Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

Opis zadań

 • Realizacja zadań mających na celu zapewnienie bieżącego funkcjonowania zakładu w zakresie infrastruktury sanitarnej tj. zapewnienie prawidłowej eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych oraz gazowych, nadzór nad pomiarami wentylacji oraz nadzór nad odpowiednim stanem technicznym infrastruktury sanitarnej
 • Wykonywanie funkcji Inspektora ds. Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej od etapu wprowadzenia Wykonawcy na budowę, aż do zgodnego z prawem przekazania obiektu do eksploatacji oraz innych usług doradztwa i opiniowania robót z zakresu infrastruktury sanitarnej dla danego zakresu prac na terenie PIT-RADWAR S.A. oraz w oddziale zamiejscowym w Kobyłce
 • Nadzór nad właściwą eksploatacją oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zbiorników ciśnieniowych, sieci sprężonego powietrza i sprężarek oraz węzłów cieplnych
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej , instrukcji eksploatacji oraz opracowywanie planów rocznych oraz wieloletnich
 • Prowadzenie zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie instalacji sanitarnyc, w tym sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych oraz gazowych
 • Opiniowanie projektów branżowych sanitarnych oraz proponowanie rozwiązań projektowych
 • Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb planowania, przygotowania i realizacji powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach i na terenie PIT-RADWAR S.A., w tym przygotowanie materiałów przetargowych dla potrzeb zlecenia wykonywania robót oraz dokumentacji projektowych, w szczególności opisów przedmiotu zamówienia, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 • Przygotowywanie kosztorysów ślepych i inwestorskich oraz weryfikacja przedmiarów, obmiarów, kosztorysów ofertowych i powykonawczych oraz faktur wykonawców w zakresie powierzonych zadań
 • Koordynowanie powierzonych zadań w tym przygotowywanie założeń i uzgodnień z użytkownikami oraz nadzór nad zgodnością realizacji zadań z zawartymi umowami i dokumentacjami projektowymi
 • Udział w przeglądach technicznych obiektów
 • Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • Dokonywanie i kontrola wpisów w Dziennikach Budowy
 

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: sanitarne
 • Posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej
 • Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata na stanowisku Inspektora ds. sanitarnych
 • Umiejętność analizy projektów i dokumentacji technicznej
 • Umiejętność analizy i opracowywania kosztorysów
 • Odpowiedzialność i rzetelność
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych
 • Posiadanie uprawnień do pracy na wysokości powyżej 3 m.
 • Dobra znajomość aplikacji biurowych MS Office
 • Dobra znajomość programu AutoCAD
 • Prawo jazdy kategorii B

Mile widziane

 • Posiadanie uprawnień projektowych branży sanitarnej
    MIEJSCE PRACY: Warszawa  

Oferujemy

 • możliwość realizacji ciekawych wyzwań i pogłębiania specjalistycznej wiedzy
 • tworzenie warunków dla ciągłego rozwoju kompetencji i zdobywania wiedzy
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pakiet benefitów firmowych
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się czołowej firmie badawczo-rozwojowej branży zbrojeniowej w Polsce
 Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o kontakt telefoniczny 798479116 lub podesłanie cv na adres mailowy lukasz.wasiak@vp.pl zdopiskiem stanowiska.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń