Dyrektor Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie

Specjalista ds. kadr

 • Data publikacji:
 • 6.10.2021
 • Miejsce Pracy:
 • Warszawa (Rembertów)
 • Branża:
 • Human Resources / Kadry
 • Stanowisko:
 • Specjalista ds. HR / Rekruter

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 74 W WARSZAWIE OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW  NA  STANOWISKO  SPECJALISTA ds. KADR    

Dział: Administracja

Stanowisko: Specjalista ds. Kadr

Ilość wolnych stanowisk pracy: 1

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół Nr 74 ul. Niepołomicka 26, 04-256 Warszawa, tel: 22-879 80 18 wew 21    

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

- Sporządzanie i prowadzenie akt pracowniczych

- Przygotowywanie pism w sprawie udzielania urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych

- Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu

- Sprawdzanie dokumentacji akt osobowych pod kątem wypłaty nagród jubileuszowych oraz sporządzanie wniosków o wypłatę nagród jubileuszowych

- Sporządzanie pism o dodatkach i nagrodach specjalnych

- Wystawianie świadectw pracy

- Sporządzanie umów o pracę i uposażeń.

- Prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów

- Obliczanie wymiaru urlopu (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop)

- Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa

- Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:  Zespół Szkół Nr 74, ul. Niepołomicka 26, 04-256 Warszawa

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się w wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie co najmniej średnie (preferowane ekonomiczne);

- znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa pracy i  ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego osób fizycznych, świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz ochrony danych osobowych;

- znajomość Karty Nauczyciela – warunek konieczny

- dobra obsługa komputera w zakresie: programów kadrowo-płacowych,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- nieposzlakowana opinia; brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy;

- minimum 2-letni staż pracy na stanowiskach związanych z obsługą komputera 

 

Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność i otwartość, rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole

- punktualność i umiejętność dobrej organizacji pracy  

 

Oferty proszę przesyłać na adres: sekretariat@zs74.pl do 20 października br.

 

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń